Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 16.03.2020 ob 11:00:02 in je

e19f550ad490357aee2c107d7e865c1bc95393e2

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 05.03.2020 ob 14:09:16 je bila

f5eb131bccf378bee818da418b027c379eeb4666


Ponudnik

Norsk Elektro Optikk AS

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 210.950,00 brez DDV