Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 20.04.2023 ob 09:00:51 in je

719f671e7171ceae59da45dc1b047677806ecb40

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.04.2023 ob 09:00:51 je bila

9475ed954ba036ece455f87e738a411de5e01b6a


Ponudnik

BETONICA, PODJETJE ZA INŽENIRSKE STORITVE IN GRADBENIŠTVO, D.O.O..

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 97.305,68 brez DDV

Ponudnik

SPOT GRADNJE, GRADBENIŠTVO, MONTAŽA, SANACIJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 76.683,60 brez DDV

Ponudnik

GRADBENO PODJETJE JAZBEC GRADBENIŠTVO, POSREDNIŠTVO IN TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 144.017,00 brez DDV

Ponudnik

KOMIN GRADNJE, GRADBENO PODJETJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 68.217,88 brez DDV