Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 17.12.2021 ob 08:31:40 in je

62555cb363b4c91de54951df3b6bbf9cc4a63a4f

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 17.12.2021 ob 08:31:39 je bila

874a5921019d9f1d1e8fefc70f23ac2d930be821


Ni prispelih ponudb.