Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 14.02.2022 ob 15:03:25 in je

f77bdc960b0b7129e9315b234a8001de08db7c4b

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.02.2022 ob 15:03:25 je bila

5c0fea84a1a61e9c2ec90207ea868e3fd9f196ef


Ponudnik

IMP, D.D., DRUŽBA ZA SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE, INŽENIRING IN GRADNJO
  • Partner 1

  • Naziv: GRADAN INVESTICIJE D.O.O.
  • Naslov: TRPINČEVA ULICA 62, 1000 LJUBLJANA
  • Davčna številka: SI52437337
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 991.704,91 brez DDV

Ponudnik

ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE, GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.088.129,26 brez DDV