Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 22.11.2019 ob 10:00:03 in je

2b0b0f7358b1dc50bf7019579f578edbc4f1ff82

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 13.11.2019 ob 13:33:00 je bila

04cfb125e442ac88576eee099652c15408ba09a3


Ponudnik

DIAGNOSTIC GRIFOLS, S.A.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 6.864.000,00 z DDV