Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 21.04.2023 ob 13:20:46 in je

f1b7f87050bacee6e44e9898db6bfc64b821cd89

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 21.04.2023 ob 13:20:46 je bila

a79e81f392c8a6edb57e4c33d5829dc2c78160d1


Ponudnik

IBE, D.D., SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 206.000,00 brez DDV