Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 12.11.2020 ob 12:43:30 in je

6464c8854f7d0b23253f1170cdbc583be4d532d2

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 12.11.2020 ob 12:43:29 je bila

5d8d3c8a9deed1ba1902b17f1250820e4fbfafb4


Ponudnik

MIKROCOP INFORMACIJSKI INŽENIRING IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 629.748,00 brez DDV

Ponudnik

POSITA, INFORMACIJSKE REŠITVE D.O.O.

Ponudnik

POSITA, INFORMACIJSKE REŠITVE D.O.O.
  • Partner 1

  • Naziv: IPPS INVALIDSKO PODJETJE POŠTE SLOVENIJE, PROIZVODNJA IN STORITVE D.O.O.
  • Naslov: ZAGREBŠKA CESTA 106, 2000 MARIBOR
  • Davčna številka: SI41711238
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 539.640,00 brez DDV