Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 20.09.2023 ob 07:23:50 in je

d29f868bf1171055168fd542a42dc719f5b0db46

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.09.2023 ob 07:23:50 je bila

ee8e4dd1cd2c534b43829a9d5772812c6ace0bc0


Ponudnik

BELOGLAVC, DRUŽBA ZA ENERGETIKO, GRADBENIŠTVO IN INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 138.800,07 brez DDV

Ponudnik

ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 160.576,53 brez DDV