Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 01.06.2023 14:05:43
Sprememba iz "09.06.2023".
Sprememba ure 01.06.2023 14:05:43
Sprememba iz "09:00".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 01.06.2023 ob 14:05:43 in je

1f5932490647d3bf035f78bbc34468208b2048ba

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 01.06.2023 ob 14:05:43 je bila

0af2efb80d70e4472a7a6c21097e507e93f69571


Ponudnik

KOVINAR - GRADNJE ST, STORITVE IN TRGOVINA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 478.418,24 z DDV

Ponudnik

ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE, GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 451.715,44 z DDV