Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 25.02.2021 ob 21:34:03 in je

e123f68bf65b12e3335814899d9819aa43426044

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 25.02.2021 ob 21:34:03 je bila

1c16103e715865309cc9e876bcd86a6badd63a2c


Ponudnik

MAOP RAČUNALNIŠKI INŽENIRING D.O.O. LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 234.813,40 z DDV

Ponudnik

ENDAVA, DIGITALNE REŠITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 237.900,00 z DDV