Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 17.02.2022 16:44:30
Sprememba iz "28.02.2022".
Sprememba ure 17.02.2022 16:44:30
Sprememba iz "10:00".
Sprememba datuma 04.02.2022 07:58:56
Sprememba iz "17.02.2022".
Sprememba ure 04.02.2022 07:58:56
Sprememba iz "10:00".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 17.02.2022 ob 16:44:30 in je

bb8f9ff14de42e906d14a07b9b14bf55f9126835

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 17.02.2022 ob 16:44:30 je bila

406ddf7e34351f68a966b51d83334bb1971c16c3


Ponudnik

FINALI GRADBENIŠTVO IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.998.511,99 brez DDV

Ponudnik

ADRIAING PODJETJE ZA PROIZVODNJO, STORITVE, INŽENIRING IN PRODAJO, D.O.O. KOPER
  • Partner 1

  • Naziv: Gradbenica Jasmina Hlača s.p.
  • Naslov: VII ulica 2B, Preserje pri Radomljah , 1235 Radomlje
  • Davčna številka: SI48707287
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 2.995.840,43 brez DDV

Ponudnik

GRAFIST, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 3.816.604,53 brez DDV