Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 25.02.2020 ob 10:00:07 in je

d2760dc37f9ebb68f98d7cf8266476d11950fcfb

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 19.02.2020 ob 09:49:21 je bila

c50eee42186be3b710aae038b9d196f925ef2d86