Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 18.10.2021 ob 14:59:10 in je

f24ba9368721c53c11126f45702bfc288f953731

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 18.10.2021 ob 14:59:09 je bila

075cbc574c29669851c82c86d123b145310fa1ef


Ponudnik

OUR SPACE APPLIANCES, DRUŽBA ZA INFORMACIJSKI INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 1- ponudbena cena: 58.189,60 brez DDV
  • Sklop 2- ponudbena cena: 76.627,80 brez DDV