Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 07.10.2021 ob 15:26:00 in je

cf5b698b738e9fc462897755d2d4ea28615737e1

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 07.10.2021 ob 15:25:59 je bila

5f693a23178ae7447f90549aba32930b279e20b6


Ponudnik

Abberior Instruments GmbH

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 142.699,00 brez DDV