Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 23.07.2019 ob 10:00:01 in je

296011905e2f8bf34be4ad7ca130ac00f6a35825

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 08.07.2019 ob 12:36:45 je bila

fad481f1244825871d3801fae45932c8de5be7be


Ponudnik

PROMOBILE GRADBENI INŽENIRING, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 244.037,51 brez DDV

Ponudnik

STAVBARSTVO ŽERJAL MARKO ŽERJAL S.P.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 177.145,80 brez DDV