Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 07.01.2022 ob 15:22:00 in je

d72e78005ff352edf7bde25400400c8c4c87a6da

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 07.01.2022 ob 15:22:00 je bila

e9775518876ba954b26cc5352a502270f59b35a9


Ponudnik

JAZON PODJETJE ZA TURIZEM, PROIZVODNJO IN STORITEV D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 189.644,00 brez DDV

Ponudnik

ADECCO H.R., KADROVSKO SVETOVANJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 382.387,20 brez DDV