Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 15.07.2019 ob 10:00:02 in je

62b25d0933237f22b69f840b11c29e41b7051a83

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 26.06.2019 ob 09:34:43 je bila

b98c4e146576dd07a4d7ab7a92069f157f3652a3


Ponudnik

REMONT GRADBENO PODJETJE D.O.O. AJDOVŠČINA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 504.745,04 brez DDV

Ponudnik

MPI GRADNJE, GRADBENO IN INVESTICIJSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 312.784,17 brez DDV