Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 26.01.2022 ob 15:55:44 in je

d554e7fb3816b469df2e550ec104af4c9f7b7d70

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 26.01.2022 ob 15:55:44 je bila

cfb7cc513cbd293101a522bc666bc8ca10f59399


Ponudnik

GEA CONSULT, INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 137.800,00 brez DDV