Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 27.07.2022 09:15:24
Sprememba iz "27.07.2022".
Sprememba ure 27.07.2022 09:15:24
Sprememba iz "10:00".
Sprememba datuma 13.07.2022 08:30:00
Sprememba iz "13.07.2022".
Sprememba ure 13.07.2022 08:30:00
Sprememba iz "10:00".
Sprememba datuma 27.06.2022 10:43:44
Sprememba iz "06.07.2022".
Sprememba ure 27.06.2022 10:43:44
Sprememba iz "10:00".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 27.07.2022 ob 09:15:24 in je

958c0c3a12f638bc8827881976397f44c715d658

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 27.07.2022 ob 09:15:24 je bila

b0d6111e91faa6309ec4a6dd9a87749fa4171975


Ponudnik

GRAFIST, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Ponudnik

GRAFIST, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 329.219,20 brez DDV