Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 12.11.2021 ob 08:32:42 in je

1cc5415294480f1e84baf6d563d8717cb09e5a91

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 12.11.2021 ob 08:32:42 je bila

a9d871d573ac887bf7e812ceb796f80caa72e630


Ponudnik

Alliance Instruments GmbH

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 87.805,00 brez DDV