Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 07.06.2019 ob 10:00:01 in je

be1d680ced70f42ba09afc8684e25d5209955009

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 24.05.2019 ob 09:20:39 je bila

76bc4e62106b5fb258ec5e8728d443e8d3b2917c


Ponudnik

BEXEL CONSULTING, INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 163.900,00 brez DDV