Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 17.05.2019 ob 10:00:01 in je

bcafcdc075cd113fc0b181f41600b10cddc1f272

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 09.05.2019 ob 14:19:57 je bila

edadcbf874e3ada55ee8ba4f98afbc651a44c8cf


Ponudnik

RESAL, GRADBENIŠTVO IN PREVOZNIŠTVO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 53.073,00 brez DDV

Ponudnik

EURO GRAD PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING IN NEPREMIČNINE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 51.145,56 brez DDV

Ponudnik

PRENOVA - GRADBENIK D.O.O., SPLOŠNO GRADBENIŠTVO IN TRGOVINA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 38.349,43 brez DDV

Ponudnik

MPI GRADNJE, GRADBENO IN INVESTICIJSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 62.720,87 brez DDV

Ponudnik

LAVACO PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO IN TRGOVINO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 34.942,75 brez DDV

Ponudnik

PROMOBILE GRADBENI INŽENIRING, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 87.124,97 brez DDV