Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 15.10.2018 ob 10:00:03 in je

a049670edd2ea9b28b23abb9a13692e9b4398bbf

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.10.2018 ob 15:38:39 je bila

ee11055d475c8885962a04900bbf369dc7d643a1


Ponudnik

MONTIM STORITVE - VZDRŽEVANJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 298.000,81 brez DDV

Ponudnik

KNUPLEŽ GRADNJA STANOVANJSKIH IN NESTANOVANJSKIH STAVB IN OSTALE STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 327.417,75 brez DDV

Ponudnik

GRAPRI GRADBENA OPERATIVA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 390.097,07 brez DDV