Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 19.06.2023 ob 07:53:06 in je

bb7709cdaeeb243c31c05dd4a7ad9df2028c9b7a

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 19.06.2023 ob 07:53:06 je bila

65a48facab8ca1d189af5a732941027c76ecad55


Ponudnik

HYDRO-HIT INŽENIRING ZA HIDROENERGETSKE OBJEKTE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 339.079,00 brez DDV

Ponudnik

SCOTTA TURBOINŠTITUT TURBINSKI STROJI D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 249.620,50 brez DDV