Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 06.04.2023 ob 10:52:20 in je

9696c4c795c4e7451f3d502449c03ee4c404c523

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 06.04.2023 ob 10:52:20 je bila

9b7e9752e25d7fe3391b338454f90d820cd25074


Ponudnik

Deep Isolation EMEA Limited

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 61.551,00 brez DDV

Ponudnik

BGE TECHNOLOGY GmbH

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 125.000,00 brez DDV