Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 07.10.2021 ob 17:23:23 in je

42546ff0482d0625622a94e6c3b60813aa615122

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 07.10.2021 ob 17:23:23 je bila

b4cbc05c15bf4ab1b4f4dc3bfb1d05c3a8410965


Ponudnik

ROSENBAUER, PROIZVODNJA IN TRGOVINA ZA GASILSKO DEJAVNOST, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 443.000,00 brez DDV