Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 25.11.2022 09:18:14
Sprememba iz "02.12.2022".
Sprememba ure 25.11.2022 09:18:14
Sprememba iz "15:00".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 25.11.2022 ob 09:18:14 in je

bd483cf8e2a63197d8de34ac51175a79b1d1aad6

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 25.11.2022 ob 09:18:14 je bila

36b0140293e3da6c419fba7f0ae0113aba1d6596


Ponudnik

KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN GRADNJO CEST, D.O.O.

Vsebina predračuna

Predračun:

Ponudnik

CGP, DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, INŽENIRING, PROIZVODNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, D.D.
  • Partner 1

  • Naziv: KOSTAK, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.
  • Naslov: Leskovška cesta 2a
  • Davčna številka: SI82719241
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Predračun: