Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 11.06.2021 ob 21:52:17 in je

081e47efebf822fa9e3ea3670b5290f9da4e804d

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.06.2021 ob 21:52:17 je bila

a237d6ec4cd4d521a5c2ba3fdbde2245e0e6c3ee


Ni prispelih ponudb.