Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 21.09.2021 ob 13:56:08 in je

c30ca5c49dcdf9be78adbdd5bb8aa9bb02fa287c

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 21.09.2021 ob 13:56:05 je bila

ab493f26a01beaf4dca595e47aefbb708ce1024f


Ni prispelih ponudb.