Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 18.01.2019 ob 12:00:03 in je

548c04c2412288b9674693367a74ef78251db348

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 04.01.2019 ob 13:10:43 je bila

611bdf2f608a1ec5f863c3a78038ab00726cb699


Ponudnik

MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.500,54 z DDV

Ponudnik

BILBAN , SERVIS FOTOKOPIRNIH STROJEV CANON, FOTOKOPIRANJE, RAZMNOŽ., BIRO OPREMA IN PAPIRNICA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.606,80 z DDV