Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 20.10.2021 14:10:31
Sprememba iz "21.10.2021".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 20.10.2021 ob 14:10:34 in je

868eb624df82702a0b1a0cff7c31aa14b944b060

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.10.2021 ob 14:10:32 je bila

ed7b263953176c2574f668dd6fd6bdf782ee8367


Ponudnik

Linkam Scientific Instruments

Vsebina predračuna

Predračun: