Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 04.02.2022 ob 12:41:51 in je

9a4498de98a043dc78223f44220b777d146e999a

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 04.02.2022 ob 12:41:51 je bila

31bd3e29cbf184c4ce530666beb457f2199cfbe2


Ponudnik

GENERALI ZAVAROVALNICA D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 149.965,09 z DDV