Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 08.05.2023 ob 14:40:26 in je

8e3ed9f35d8c7149209210c9dc753d9ef98cace8

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 08.05.2023 ob 14:40:26 je bila

a4dd76f3a6570c34f23b8db76badeadd4ef11de6


Ponudnik

LITOSTROJ POWER, DRUŽBA ZA PROJEKTIRANJE, GRADNJO ELEKTRARN IN IZDELAVO ENERGETSKE TER INDUSTRIJSKE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 168.834,00 brez DDV