Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 10.10.2021 ob 21:20:26 in je

ec105ed2e826bf0cf8a25664c1dc58d42aae99ed

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 10.10.2021 ob 21:20:26 je bila

0a765e18bd29cb87cb8103b92481915a6c41d93f


Ponudnik

SRC INFONET D.O.O., PODJETJE ZA INFORMACIJSKO SVETOVANJE, INŽENIRING IN TRGOVINO
  • Partner 1

  • Naziv: LOGITUS INFORMACIJSKI SISTEMI D.O.O.
  • Naslov: CESTA V GORICE 1, 1000 LJUBLJANA
  • Davčna številka: SI 49153935
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.131.960,00 brez DDV