Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 19.07.2023 ob 07:49:11 in je

a904232f9964fa0b79040cc7444e2b8c082c70bf

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 19.07.2023 ob 07:49:11 je bila

4ec0bbda68dbe82eb76ba3602e6c1cddd254ec27


Ponudnik

TSE D.O.O., AUDIO VIDEO INŽENIRING, LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 279.744,40 brez DDV