Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 17.06.2022 ob 14:56:50 in je

384a11f8ff289139442b0d4390e0ba29520e4d4c

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 17.06.2022 ob 14:56:50 je bila

dd026969fd750644c69d8b444eef4748ca4003df


Ponudnik

NIL PODATKOVNE KOMUNIKACIJE, D.O.O.
  • Partner 1

  • Naziv: KDD - Centralna Klirinško Depotna Družba d.o.o.
  • Naslov: Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
  • Davčna številka: SI42846811
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 91.680,56 z DDV