Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 29.05.2019 ob 11:00:03 in je

565598543588a93fd31a0d23451df3afcad2cca9

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.05.2019 ob 10:26:23 je bila

dafc0734b294509b157e00b7ec52b8f2c7a73260


Ponudnik

BIDOVEC ELEKTROINSTALACIJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 32.346,56 brez DDV