Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 26.10.2023 ob 14:10:02 in je

d14a1d59d8da2b849407134f2d6dfb40d7469703

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 26.10.2023 ob 14:10:02 je bila

3f28dfc548dba0d9e625d4f0c69c3a79a5b1d7e4


Ponudnik

Korea Hydro & Nuclear Power Co.,LTD(KHNP)

Ponudnik

INTER KOOP DRUŽBA ZA TRGOVINO IN PROIZVODNJO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 106.644,60 brez DDV