Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 11.10.2022 ob 10:21:16 in je

c40accf565a89e95479b7bded5c44cb2e8a46223

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.10.2022 ob 10:21:16 je bila

3ee7b3b196fd3606d1de30f7e3182c2d8b3a233e


Ponudnik

MAKRO 5 GRADNJE, IZGRADNJA OBJEKTOV, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 4.185.724,18 brez DDV

Ponudnik

VG5, GRADNJA, INŽENIRING IN SVETOVANJE, D.O.O.

Ponudnik

VG5, GRADNJA, INŽENIRING IN SVETOVANJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 3.995.364,34 brez DDV

Ponudnik

ADRIAING PODJETJE ZA PROIZVODNJO, STORITVE, INŽENIRING IN PRODAJO, D.O.O. KOPER

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 3.986.244,68 brez DDV