Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 11.11.2022 ob 14:14:30 in je

ed28629f322fc9310629dcd2f3dbea813c18604c

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.11.2022 ob 14:14:30 je bila

13434157d97b8ddee359f3358d9c06427d9b2e10


Ponudnik

CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE CEST, GRADBENIŠTVO IN DRUGE POSLOVNE STORITVE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 999.593,06 z DDV