Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 19.10.2018 ob 10:00:02 in je

c64213d73bff406f2716e26f4f4804c713d89d19

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 12.10.2018 ob 10:58:55 je bila

6991c34239b4e3ce5bbc14fe2a02e6a85a4aab0f


Ponudnik

STAVBARSTVO ŽERJAL MARKO ŽERJAL S.P.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 0,00 brez DDV