Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 13.03.2023 ob 13:53:34 in je

2d4f7949b3e1573ea80d1cba35dcd3d028111ae3

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 13.03.2023 ob 13:53:34 je bila

578d546d8e4f3a05caf77b14fbaecb3dfb5c4a88


Ponudnik

MEREL PROIZVODNO, SVETOVALNO IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 54.692,88 brez DDV

Ponudnik

LABTIM LABORATORIJSKA OPREMA D.O.O.

Ponudnik

LABTIM LABORATORIJSKA OPREMA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 55.326,92 brez DDV