Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 08.11.2022 ob 12:38:29 in je

a1d43aba5dd00a36645077442c5836241ee0ba91

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 08.11.2022 ob 12:38:29 je bila

80e394b6bf80149a0954581d78250625528f7c12