Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 22.07.2022 ob 08:21:39 in je

df31322fb44554020c8c118de9f7015bc6c59412

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 22.07.2022 ob 08:21:39 je bila

77f7d5f7b657adaba4bec1510aa91e90fcab8f8e


Ni prispelih ponudb.