Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 15.02.2019 ob 08:00:02 in je

2cadc5a236f190ce637ccf8e783677c4f4b37a9e

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 07.02.2019 ob 09:00:21 je bila

e227e4006f06f19d814db51ff5d91507d1eca368


Ni prispelih ponudb.