Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 25.09.2020 ob 10:31:41 in je

a91bfeafb51a754c19601cfe2f8e233f4b557109

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 25.09.2020 ob 10:31:40 je bila

70bca7584af4e7caf9e9675465aa20ff2d11f31c


Ponudnik

SARAD GmbH

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 2- ponudbena cena: 20.981,04 brez DDV
  • Sklop 3- ponudbena cena: 7.206,86 brez DDV

Ponudnik

RadonTec GmbH

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 1- ponudbena cena: 71.526,00 brez DDV