Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 08.05.2019 ob 09:00:02 in je

e0d12bbbd5c329be0c74c167c205fa5da669888b

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.04.2019 ob 14:45:22 je bila

49fe7892bb248126bdb2205d6e3a7d9cedf48024


Ponudnik

LAVACO PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO IN TRGOVINO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 157.645,33 z DDV

Ponudnik

HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 180.043,51 z DDV

Ponudnik

KOMUNALNE GRADNJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 221.342,09 z DDV

Ponudnik

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, GRADNJA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV VISOKE IN NI

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 133.636,25 z DDV