Posamezno naročilo

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 09.09.2020 ob 07:51:56 in je

592aaea4c9a278f7890adfb8866aa33e8ed4afde

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 09.09.2020 ob 07:51:55 je bila

07294f6f60f135be23e5250b50215f07fac4b1fa


Ponudnik

SRC SISTEMSKE INTEGRACIJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.328.579,99 z DDV

Ponudnik

ENDAVA, DIGITALNE REŠITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 813.740,00 z DDV

Ponudnik

RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 972.798,72 z DDV