Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 03.10.2023 ob 14:18:35 in je

fedbbb2567fb464fc0548ae574707355fc32f76c

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 03.10.2023 ob 14:18:35 je bila

84e9e7943db0fe2c28010fc4b716566d3e42dbf2


Ni prispelih ponudb.