Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 25.08.2022 ob 13:11:31 in je

84e077cf2eccf13483d15c772e3afcc034474a8b

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 25.08.2022 ob 13:11:31 je bila

37e5de3c7180bd16b721fb4edab7ddfeb768fece


Ponudnik

KREK, GOSTINSTVO, TURIZEM, TRGOVINA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 1- ponudbena cena: 79.605,00 z DDV
  • Sklop 2- ponudbena cena: 23.631,40 z DDV

Ponudnik

TEAM COMMERCE TRGOVINA, INŽENIRING IN POSREDOVANJE, D.O.O. KOPER

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 2- ponudbena cena: 19.460,47 z DDV

Ponudnik

ALPEKS, TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 1- ponudbena cena: 85.898,32 z DDV
  • Sklop 2- ponudbena cena: 28.060,00 z DDV

Ponudnik

METALKA ZASTOPSTVA SENKANAR TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
  • Sklop 2- ponudbena cena: 22.504,12 z DDV